Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Wij streven er naar de op deze site aanwezige informatie zoveel mogelijk up to date en vooral juist en volledig te houden. Mocht er ondanks onze inspanningen sprake zijn van onjuiste en / of onvolledige informatie zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Aan de op de site aanwezige informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Neem bij twijfel altijd kontakt met ons op.
Wij beantwoorden graag uw vragen en staan open voor op- of aanmerkingen op onze site.

Met vriendelijke groet,

Arjan Hankamp,
Autobedrijf A.J. Hankamp